سامانه اموال دستگاه اجرایی

سامانه اموال دستگاه اجرایی

سامانه اموال دستگاه اجرایی

برای ورود به پنل کاربری از اینجا وارد شوید

سامانه اموال دستگاه اجرایی - وزارت امور اقتصاد و دارایی ورود به سامانه

چشم انداز

- کاربران می توانند همه خدمات مورد نظر خود را از طریق سامانه و بدون مراجعه حضوری به اداره کل دریافت نمایند.
- بانک اطلاعاتی جامع از اموال دولت ایجاد و مبنای تصمیمات کلان در این حوزه قرار خواهد گرفت.
- هرگونه تغییر در وضعیت اموال از طریق مبادی تولید کنند اطلاعات به بانک اضافه خواهد شد. بنابراین بانک اطلاعاتی پویا و به روز تشکیل خواهد شد.

ماموریت

- ارائه گزارشات آماری دقیق و جامع از اموال دولت
- برنامه ریزی در جهت بهینه نمودن بهره برداری از اموال دولت
- تشخیص و تعیین تکلیف اموال مازاد و سعی مولد نمودن آنها

اهداف

- رسیدن به حدقال مراجعات حضوری نمایندگان دستگاه های اجرایی به اداره کل
- ایجاد مبنای اطلاعاتی متقن و دقیق باری تصمیمات کلان مجموعه دولت در این حوزه
- تعریف بهره برداری بهینه از اموال و تشخیص اموال مازاد برنیاز
- برنامه ریزی در جهت موالد نمودن اموال وبهره برداری از آنها

تاریخچه

اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار یک از ادارات کل زیرمجموعه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است. معاونتی که تقریبا بدنه اصلی اجرایی وزارت امور اقتصادی را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب

شرح وظایف

اعمال نظارت بر تشکیل خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت ، نگهداری اصل اسناد مالکیت در آن ، كنترل وصول و ايصال اسناد مالكيت ، مدارك و فهرست مشخصات اموال غير منقول وزارتخانه ها و ...

ادامه مطلب

نمودار سازمانی

اداره کل اموال دولتی به موجب قوانین و مقررات موضوعه تکالیف متنوعی در حوزه اموال به عهده دارد. از این روست که خزانه اسناد مالكيت دولت مستندا به ماده 123 قانون محاسبات عمومي كشور ...

ادامه مطلب

قابلیت های کلیدی سامانه

بانک اطلاعات متمرکز

تشکیل بانک اطلاعات متمرکز در سراسر کشور

دستگاه های اجرایی

دسترسی نزدیک به 3000 کاربر دستگاهی در سراسر کشور

گزارشات

دریافت گزارشات کارآمد و متنوع در همه سطوج دسترسی تعریف شده

فرایندهای کاری

انجام فرایندهای کاری و درخواست های کاربران از طریق سامانه

آخرین اخبار