همایش " آشنایی با رویکردهای نوین در مدیریت دارایی های دولت " در هرمزگان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، همایش " آشنایی با رویکردهای نوین در مدیریت دارایی های دولت " ساعت 8صبح روز چهارشنبه 11بهمن ماه 96 به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در سالن همایش های شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد. در این همایش علی ابراهیمی مدیر کل امور اقتصادی استان هرمزگان ضمن خوش آمد به حاضرین در این همایش از اهمیت مولد سازی اموال دولت گفت و افزود اموال دولت سرمایه های این سرزمین هستند و باید به آن نگاه و توجه ویژه ای داشت،نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه گفت:آنچه که باید در کشور و هرمزگان به آن توجه داشت ساماندهی فضای اداری ست،وی در ادامه به استفاده ی بهینه از اموال و دولت اشاره کرد و آن را وظیفه ای مهم دانست. در ادامه ی این همایش ابراهیمی ساماندهی اراضی ساحلی استان را دغدغه ای مهم عنوان کرد و افزود:اکثریت دستگاه های دولتی در استان اراضی ساحلی را در اختیار دارند و این امر در روند سرمایه گذاری استان موثر است. در ادامه ی این همایش فرح دخت گودرزی معاونت اداره کل اموال دولتی به تشریح مباحث مستند سازی اموال غیر منقول پرداخت و در ادامه حسن طیبی توکل رئیس گروه امور حقوقی و ثبتی اموال دولتی پیرامون پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت موضوعاتی را مطرح کرد . در بخش دوم این همایش سید رضا عباسی رئیس اداره آمارو اطلاعات اسناد مالکیت دولتی به تشریح سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) پرداخت . در بخش دیگری از همایش آشنایی با رویکردهای نوین در مدیریت دارایی های دولت وحید حبیبی رئیس گروه نظارت و حسابرسی اموال دولتی پیرامون مباحث حسابداری تعهدی در حوزه اموال دولتی توضیحاتی را ارئه کرد. گفتنی ست در بخش پایانی این همایش پنل تخصصی و نشست پرسش پاسخ نیز برگزار شد.