برگزاری همایش رویکردهای نوین در مدیریت اموال دولتی

در این همایش که به همت و یاری همکاران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در محل دانشگاه ایلام برگزار گردید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استانی حضوری پررنگ داشتند. در این همایش یک روزه ابتدا جناب آقای دکتر سایه میری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن خیرمقدم گویی در خصوص ضرورت توجه به مقوله اموال دستگاه های اجرایی به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت کسری بودجه سالانه بیاناتی ایراد نمودند. سپس سرکار خانم گودرزی معاون اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادارمقوله مستندسازی اموال دستگاه های اجرایی را به اختصار ارائه نمودند. در ادامه آقای حسن طیبی رئیس گروه حقوقی و امور ثبتی اداره کل بیاناتی در خصوص پروژه مدیریت و مولدسازی اموال دستگاه های اجرایی ایراد داشتند. مبحث بعدی به سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی اختصاص داشت که توسط آقای عباسی رئیس اداره آمار و اطلاعات اسناد مالکیت دولتی در خصوص ضرورت ها، مکانیسم های ورود اطلاعات و ... ارائه گردید. در انتها نیز آقای وحید حبیبی رئیس گروه حسابرسی و نظارت اداره کل در خصوص نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی همچنین شیوه نامه دارایی های برای اجرای حسابداری تعهدی مباحثی را ارائه نمودند. این همایش یک روزه در پایان وقت اداری روزسشنبه مورخ 11/3/95 به پایان رسید.